เราเป็นบริษัท/โรงงาน ผู้ผลิตที่มีทักษะ ประสบการณ์ และทีมงานที่เข้มแข็ง โดยเรามีความเชี่ยวชาญในงานฉีดโลหะ งานปั้มตัด ปั้มขึ้นรูป ฯลฯ อีกทั้งเรายังมีความสามารถและศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมต่างๆได้ด้วยตนเอง เพราะเรามีทีมงานออกแบบ วิจัย และเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆที่เพียงพอในการสร้างแม่พิมพ์

R&D

Machining Machine

Production Machine

QC Measurement

And standard measurement tools